Dag: 22 januari, 2020

Malena Willoughby-Djordjevic, ekonom och administratör och Sonil Zaman, projekt- och servicetekniker är båda värdefulla tillskott som vi önskar varmt välkomna till 3C.

Redaktören för bransch-tidskriften Underhåll & Driftsäkerhet gjorde ett besök hos oss.

For those intrested in Australasian Corrosion Association’s Corrosion & Prevention Exhibition Nov 11th-14th – pass for free entry can be found here. Meet 3C at booth 35-36.